Ämnesövergripande arbete kring bioekonomi 

Att undervisa ämnesövergripande kräver samarbete mellan kollegor för att hitta gemensamma mål. Här är ett konkret förslag på hur ett samarbete mellan lärare i biologi, samhällskunskap och svenska kan genomföras. Arbetet handlar om att öka medvetenheten om bioekonomi. I arbetet ingår att producera en intresseväckande beskrivning av en biobaserad produkt i valfritt format vilken och som redovisas i en rapport. 

Tidsplanen är att arbeta under två veckor med en naturvetarklass i kurserna biologi 1, samhällskunskap 1b och svenska 1. En förutsättning är att eleverna läser alla tre kurser under samma läsår. Om lektionerna dessutom ligger efter varandra i schemat får eleverna möjlighet att arbeta i längre pass vilket kan vara fördelaktigt. Det är också viktigt att planera in tid så att ni lärare har möjlighet att reflektera efter varje eller varannan lektion. 

Centralt innehåll

Undervisningen i det ämnesövergripande arbetet behandlar följande centrala innehåll: 

Biologi 1 

 • Ekosystemens struktur och dynamik. […] 
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem […]
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt […] 

Samhällskunskap 1b 

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer […]

Svenska 1  

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.  
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. […]

Omfattning

Eleverna arbetar sammanlagt 15 lektioner med det ämnesövergripande arbetet under en tvåveckorsperiod.

 • Biologi 1: 5 lektioner – 2 lektioner per vecka (60-70 minuter) plus ett laborationspass (80 minuter)
 • Samhällskunskap 1b: 4 lektioner – 2 lektioner per vecka (80 minuter)
 • Svenska 1: 6 lektioner – 3 lektioner per vecka (60 minuter)

Planering med innehåll 

Uppgift 

Grupper om 4-5 elever tar fram en produkt utifrån biobaserat material. De ska beskriva produkten och processen i en intresseväckande rapport på 2-3 sidor. Rapporten ska innehålla beskrivning av det biobaserade materialet, hur det minskar klimatpåverkan och vilka globala mål som påverkas. Förklara även vilket fossilt material som ersätts, vilka positiva miljöeffekter det ger samt hur mycket som används idag. Berätta även hur arbetet med uppgiften har påverkat gruppens intresse, kunskaper och engagemang för dessa frågor.

Lektioner

Lektion 1 (valfritt ämne): Introducera innehållet, dela in i grupper och tala om syfte och mål med uppgiften. Inled gärna med vår temafilm Skogen som cirkulär resurs, och lyft upp några inspirerande frågor i grupp eller helklass. Till exempel:  

 • Var kommer pizzakartongerna från? 
 • Vilka kläder kommer från skogen? 
 • Vad kan ersätta plast i elektronikprodukter? 
 • Hur kan vi använda trä/cellulosa i konstgjorda gräsmattor? 
 • Vad kan konstgjort spindeltrådsprotein användas till? 
 • Vad kan genomskinligt trä användas till? 

Exempel på hur en tidsplan kan se ut 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Lektion 1  Lektion 2 & 3 Lektion 4 & 5 Lektion 6  Lektion 7 & 8: laboration
Lektion 9 Lektion 10 & 11  Lektion 12 & 13  Lektion 14  Lektion 15 

Tips 

 • Delta i bioekonomitävling för gymnasiet (för fyra nordligaste länen)
 • Istället för en rapport som produkt kan eleverna redovisa i form av en poster eller i 3D, som kan ställas ut på skolan.
 • Forskarfredags webb finns material kring bioekonomi t ex fyra korta filmer som kan funka som kort introduktion (knappt en minut långa), spelet Mission BioHero att ladda ned, lärarhandledningar på fem olika språk samt faktablad och ordlistor. Dessa kan vara en hjälp till ett ämnesövergripande arbete.