I vår vandrar älgarna in i klassrummet

Hur ser älgens framtid ut när elever får bestämma? Hur stor blir älgpopulationen på Älgön? Inom kort lanserar SLU och Skogslabbet lektionsmaterial från lågstadiet till gymnasiet kopplat till SVT:s direktsändning om älgvandringen. 

Pedagoger, forskare och kommunikatörer har tillsammans utvecklat övningar som väcker elevers intresse för älg, skog och natur, och som matchar läroplanen. En bra start kan vara att titta på höjdpunkterna från förra årets älgvandring. Planera in en övning, eller arbeta ämnesövergripande med kollegor.

Det finns tre övningar för gymnasiet och högstadiet:

  • Ta med dina elever till den fiktiva ön Älgön. Jobba med populationsekologi och hur älgpopulationen påverkas av olika faktorer. Övningen tar 20 till 80 minuter, beroende på vilken svårighetsgrad du väljer.
  • Hur ser älgens framtid ut när elever får bestämma? Ska vi bevara, öka, minska älgbeståndet, eller helt enkelt låta naturen sköta om det själv? Tidsåtgång: 20–30 minuter. 
  • Låt eleverna sätta sig in i olika åsikter om älgar med hjälp av en så kallad concept cartoon. Planera för 10–30 minuter, beroende på hur elevdiskussionerna följs upp.

Förutom övningar, för både äldre och yngre åldrar, kommer det finnas tävlingar, quiz, och möjlighet för klasser att skicka in frågor till forskare.