Lärarstudenten: ”Färdiga lektionspaket som inspirerar”

‒ Skogslabbet gav mig väldigt bra inspiration för lektionsplanering, säger Anna Söderberg, lärarstudent vid Umeå universitet, som använde läromedlet i en kurs i didaktik.

Anna Söderberg läser första året på ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan vid Umeå universitet. Hon har valt att inrikta sig mot matematik som förstaämne och biologi som andraämne. Anna kom i kontakt med Skogslabbet genom ett tips från en lärare på utbildningen som varit med i arbetsgruppen bakom läromedlet.
‒ Jag tycker att det är ett jättebra läromedel, säger Anna Söderberg.

Färdiga lektionspaket

Skogslabbet är ett kostnadsfritt och digitalt läromedel med inriktning på fem teman: hållbar utveckling, klimat, biologisk mångfad, skogen som cirkulär resurs och människan och skogen. Tanken är att läromedlet enkelt ska kunna anpassas till undervisningen efter lärarens och elevernas behov.

Anna Söderberg testade att använda läromedlet i en uppgift under en kurs i didaktik. Uppgiften gick ut på att göra en lektionsplanering för ett helt ämnesområde i biologi, till exempel ekologi eller genetik. Hon valde att planera en lektion i ekologi med inspiration från Skogslabbet.
‒ I Skogslabbet kunde jag hitta färdiga lektionspaket att använda som inspiration.

Nära eleverna

Delar som hon särskilt gillar med läromedlet är de delar som ligger nära eleverna.
‒ Det finns övningar som är en ekosystempromenad runt skolgården, att utforska klimatmålen i länet där man bor eller filmer som visar hur ungdomar tänker kring olika frågor.

Hon poängterar att hon ännu inte haft möjlighet under utbildningen att använda läromedlet i praktiken i klassrummet, men uppskattar det didaktiska upplägget och särskilt att det finns olika sidor som är anpassade för lärare respektive elever. Hon rekommenderar andra lärarstudenter och lärare att gå in och kika på läromedlet.

‒ Det finns jättemånga övningar som är bra utformade och lätta att förstå. Eftersom alla ämnen ska sträva efter hållbar utveckling kan läromedlet användas av lärare i alla ämnen och anpassas efter behov, säger hon.

‒ Gå själv in och titta på läromedlet och skapa dig en egen bild av hur du kan använda det, tipsar Anna Söderberg.

Anna Söderberg, lärarstudent vid Umeå universitet, rekommenderar Skogslabbet till andra lärarstudenter och lärare som inspiration för lektionsplanering. Foto: Petra Sellin

Anna Söderberg tipsar om 3 övningar i Skogslabbet:

1. Vad ska vi göra med skogen? – från temat Människan och skogen. Eleverna får skriva en argumenterande text, en pitch, om hur vi ska använda skogen. Pitchen spelas in och kan visas i klassen.
”Det är en kul grej som är annorlunda jämfört med att bara ha en genomgång. Övningen ger möjlighet för eleverna att bli mer aktiva, lyssna och använda sin kunskap. Det är en uppgift som ligger nära eleverna som är vana att använda TikTok.”

Här hittar du övningen Vad ska vi göra med skogen?

2. Ekosystemtjänster nära dig från temat biologisk mångfald. Eleverna får bekanta sig med ekosystemtjänster där de bor eller i närheten av skolan genom en promenad. Därefter får de sammanställa resultaten i en rapport, film, poster- eller powerpoint-presentation. Klicka in på övningen om ekosystemtjänster

3. Klimatmål nära dig – från tema klimat. En fördjupning inom området Klimat och individ där eleverna får möjlighet att undersöka hur Länsstyrelsens klimatmål ser ut.

”Uppgiften ligger nära eleverna och ger möjlighet att se vilka mål myndigheterna strävar mot i deras eget län och hur de själva kan påverka klimatet.”

Här hittar du övningen om klimatmål