Arbeta ämnesövergripande med Skogslabbet

Skog är ett bra tema att arbeta ämnesövergripande med och beröra samma innehåll från flera perspektiv. Skogslabbet är väl anpassat för ett sådant arbetssätt.
‒ Genom att arbeta med skogsfrågor i flera ämnen samtidigt får man mer styrka och kraft i undervisningen och ökar möjligheterna att skapa förståelse hos eleverna, säger Anna Lodén som är en av läromedelsförfattarna bakom Skogslabbet.

Att arbeta ämnesövergripande kring skogsfrågor har undersökts i en studentuppsats från Stockholms universitet inom ramen för de naturvetenskapliga kurserna i biologi, kemi och fysik. Ämnesövergripande arbetssätt kan hjälpa elever se helheter, koppla samman centrala begrepp och göra dem mer motiverade i skolan, enligt uppsatsen. Skogen som tema kopplar till läroplanen i frågor som rör yrkes- och samhällsliv, miljöperspektiv och hållbar utveckling.

Stora fördelar att arbeta ämnesövergripande

Anna Lodén har länge intresserat sig för ämnesövergripande arbete och ser stora fördelar med det.

‒ Det är enkelt att vara enögd och eleverna behöver ofta hjälp för att lyfta blicken. Jag har alltid arbetat ämnesövergripande och tycker att det gör mig bättre som lärare. Det är fortbildning för mig och jag tycker att det är ett fantastiskt arbetssätt.

Skapa förståelse för skogsfrågor

Hon tycker att ett ämnesövergripande arbetssätt kan hjälpa till att skapa en bättre förståelse för skogsfrågorna hos eleverna.

‒ Om de inte har någon relation till skogen kommer de inte ha någon åsikt eller känsla för skogen. Hur ska de då kunna påverka i framtiden?, frågar hon sig.

Hon berättar att en del i Skogslabbet är att eleverna i förlängningen ska få en blick för att skogen kan vara en möjlig väg att gå i livet.
‒ Det kan vara som ekonom, jurist, skogsägare eller vad som helst. Det ger möjligheter att elever ser fler dörrar som de inte visste fanns.

Växt fram som en process

Arbetet med Skogslabbet har vuxit fram som en process. Till en början låg fokus på ämnena biologi och naturkunskap.

‒ Efter hand insåg vi att det inte räcker att göra det i enstaka ämnen som naturkunskap, biologi och kemi. Det är inte heller bara i de naturvetenskapliga ämnena som skogsfrågor passar in utan även inom till exempel engelska, svenska och samhällskunskap. Vi insåg också att man behöver undervisa samtidigt i flera ämnen för att skapa mer styrka i undervisningen och ge eleverna en ökad förståelse.

Utmanande ämne som det talas lite om

Hon menar att trots att det finns så mycket åsikter om skogen så talas det väldigt lite om skog på gymnasiet idag.

‒ Jag tycker att skogsproblematiken är ett spännande ämnesområde att arbeta med. Det finns så många läger i skogen, men som lärare har man inte tid att läsa in sig. Lärare behöver stöd i ett läromedel.

‒ Skogen är ett så kallat ”wicked problem”. Det är utmanande att arbeta med eftersom det finns så många lösningar på problemen. Som lärare får man fundera på hur man rör sig på den minerade marken och vad man vill att eleverna ska få med sig.

Lokala, nationella och globala frågor

Skogslabbet kan användas både med fokus på lokala, nationella och globala frågor. Anna Lodén tipsar framförallt om det sista temat i läromedlet som handlar om Människan och skogen, som ger många möjligheter att ta in olika ämnen.

Utvecklar ny modul om ämnesövergripande arbete

Allt material är expertgranskat och har forskningsanknytning, både när det gäller didaktik och ämnesinnehåll.

‒ Materialet har expertgranskats av allt från experter inom bryologi med djupa kunskaper om mossor till specialister inom industriskogar. Jag som naturvetare hade kanske inte tänkt på att vi skulle ta med ett visst område till en början, men har under processens gång fått upp ögonen för helt nya områden som vi sedan inkluderat. Att vi arbetat i ett projekt tillsammans med olika yrkeskategorier och personer med olika expertkunskaper har stimulerat till ett innehållsrikt material och på så sätt gett fler färger på vår palett.

Skogslabbet utvecklas vidare med fokus på hur det kan användas ämnesövergripande. Nyligen publicerades en lärmodul för hur arbetslag med lärare inom olika ämnen kan jobba ämnesövergripande med materialet.

Anna Lodén, en av läromedelsutvecklarna bakom Skogslabbet

Anna Lodén tipsar om delar i läromedlet som passar för ämnesövergripande arbete

1. Tema Människan och skogen

”Här finns jättemånga möjligheter att ta in alla möjliga ämnen, allt från samhällskunskap, geografi och biologi till svenska. En bra start kan vara att fundera utifrån sina ämneskunskaper kring vilka ämnesområden och aktörer som man kommer känna sig trygg i att jobba med och vilka ämnesområden man skulle behöva stöd inom. Vilka ämnen skulle det kunna vara?”

2. Tema 1. Hållbar utveckling Vad gör jag om 10 år?

Alla ämnen ska jobba med hållbar utveckling enligt både skollag och läroplan.

”Här finns en övning om hur man ser sig själv i framtiden som elev. Var är jag om fem år? Var är jag om tio år? Att de redan i gymnasiet kan tänka på det och koppla det till hållbar utveckling. Genom att ta del av materialet i Skogslabbet kan man se vad som kommer vara viktiga områden.”

3. Temafilmerna:

”Det är fantastiska små filmer till varje tema som ger en inblick i hur ungdomar resonerar om skogen. Det är också unikt för läromedlet att det finns ett helt tema om biologisk mångfald, det finns inte så uttalat i andra läromedel. Och det är ganska tidseffektivt att titta på filmerna som bara är några minuter långa.

4. Sökfunktionen:

”Det finns otroligt många övningar så gå in på sidan och skrolla runt och läs om läromedlet Om läromedlet – Skogslabbet eller gå in på söksidan  Arkivsök – Skogslabbet och sök efter det som du har behov av. Du kanske bara är intresserad av korta övningar eller tre lektioner i naturkunskap.”

5. Artikelläsning om klimat eller tipping points i tema klimat

Övningen handlar om att läsa vetenskapliga artiklar och hur man kan samarbeta mot engelskan på ett tvärvetenskapligt vis.

6. Webbinarier för lärare

Här berättar projektledare, forskare och läromedelsförfattare om läromedlet. Framöver kommer även ett webbinarium om modul 5 och om ämnesövergripande arbetssätt.

Lästips om att jobba ämnesövergripande

På Skolverkets webbplats hittar du information och tips på ämnesövergripande arbete på gymnasiet för alla ämnen och gymnasiearbetet:

Text: Teresia Borgman