Lärmodul Skogen som cirkulär resurs

Om Skogslabbets tema Skogen som cirkulär resurs 

Skogsråvara är biobaserad och förnybar, och den spelar en viktig roll i en cirkulär bioekonomi. Material från skogen används för till exempel hus, möbler och kartong, och det kan ersätta fler produkter som idag görs av fossila råvaror, som betong, drivmedel och plast. Den stora frågan är bara: vilka produkter ska göras av skog?

Olika sorters träpellets. Foto: Elizabeth Valencia-Reyes, SLU

Avsnitt i temat Skogen som cirkulär resurs

 • Introduktion cirkulär bioekonomi: Cirkulär bioekonomi kan vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur kommer vi dit? 
 • Framtidens cirkulära bioekonomi: Till år 2050 har vi passerat ett antal hållplatser längs vår gemensamma hållbarhetsresa. Men hur ser samhället ut i övrigt? Det är frågan i det här avsnittet, där eleverna får utforska olika framtidsscenarier. 
 • Kompetens för framtiden: Att ta ställning, argumentera för något och att kunna göra avvägningar i hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Det får eleverna öva på i det här avsnittet. 

Lärmodulen

Lärmodulen berör skogen som cirkulär resurs och vår hantering av skogen. Den innehåller en temafilm, en text, ett bildspel och en vald övning som kan genomföras tillsammans med kollegor i ett ämneslag eller ett programarbetslag. 

 1. En temafilm om Skogen som cirkulär resurs (ca 5 minuter). Filmen inleder temat, där ungdomars filosoferande kring en tröja varvas med en textilforskare och en skogsdirektör på Skogsindustrierna ger sina perspektiv på temat. 
 2. En text (det finns elva olika) i kapitel 5 om den nya bioekonomin i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (Mittuniversitetet, 2022) (pdf).
 3. Ett bildspel: Cirkulär ekonomi och bioresurs, med tillhörande lärarmanus. 
 4. En vald övning som kan genomföras och testas med elever. Alternativt testas tillsammans kollegialt. 

Gör så här

Moment A: Individuell förberedelse 

 1. Se Temafilm 4: Skogen som cirkulär resurs och skriv ner dina reflektioner. 
 2. Välj en text (det finns tio olika) i kapitel 5 om den nya bioekonomin, i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (pdf). Läs avsnittet och skriv ner dina reflektioner. 
 3. Reflektionerna bildar underlag för diskussioner i moment B. 

Moment B: Kollegialt arbete 

 1. Diskutera och reflektera kring temafilmen från moment A.  
 2. Diskutera de texter som var och en har läst ur antologin. 
 3. a) Titta på bildspelet Cirkulär ekonomi och bioekonomi och läs manus tillsammans. 
  b) Diskutera innehåll och manus. Hur kan bildspelet anpassas till din undervisning? 
 4. a) Planera och förbered en övning utifrån det ni tittat på och diskuterat. 
  b) Hur skulle ni kunna anpassa innehållet i materialet till era elevgrupper? Använd material ur Skogslabbets tema Skogen som cirkulär resurs

Moment C: Övning 

 1. Genomför någon av övningarna i Skogslabbets tema Skogen som cirkulär resurs. Temat har tre avsnitt där det finns olika övningar att använda. 
  • I avsnittet Introduktion till cirkulär bioekonomi finns tre lektionspaket: 
   1. Cirkulär ekonomi och bioekonomi innehåller övningarna Är du cirkulär lille vän?, Länge leve materialet, The Paper och Så funkar cirkulär bioekonomi. 
   2. Biobaserade råvaror innehåller övningen Varför ska vi använda biobaserade råvaror?. 
   3. Livscykelanalys har övningen Allt hänger ihop. 
  • I avsnittet Framtidens cirkulära bioekonomi finns ett lektionspaket: Framtidsscenarier, som innehåller övningen Framtiden 2050. 
  • I avsnittet Kompetens för framtiden finns två lektionspaket: 
   1. Lektionspaketet Argumentation innehåller övningen Styr upp argumenten. 
   2. Lektionspaketet Entreprenörskap innehåller övningen Den moderna entreprenören. 
 2. Dokumentera hur övningen fungerade med eleverna och dina egna reflektioner kring övningen. Om övningen genomfördes kollegialt, reflektera kring hur det fungerade och diskutera om hur den skulle fungera med elever. 

Moment D: Gemensam uppföljning 

 1. Utgå från era reflektioner i moment C och beskriv övningen för varandra. 
 2. Summera vad som var bra och vad som var mindre bra med övningen. 
 3. Diskutera hur materialet kan användas för ett ämneslag respektive ett programarbetslag.