Lärmodul Människan och skogen

Om Skogslabbets tema Människan och skogen 

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Människor och aktörer har olika intressen i skogen: miljö och klimat, ekonomi, sociala värden – och ofta står dessa intressen i konflikt med varandra. Hur skogen ska hanteras är en komplex och mycket aktuell fråga. 

Avsnitt i temat Människan och skogen: 

 1. Synen på skogen: Avsnittet innehåller en översiktsbild över skogsfrågan idag: aktörerna, lagarna, varför människor tycker så olika. Och hur vi kan enas.  
 2. Debatten om skogen: Debatten om skogen är ett rollspel där handlingskompetens står i centrum. Genom att spela olika karaktärer får eleverna sätta sig in i olika perspektiv kring hur skogen kan användas. 
 3. Skogen och framtiden: Önskemålen på skogen är många, och den kommer inte att räcka till allt. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att reflektera över sin egen ståndpunkt. 
Foto: StockSnap/Pixabay

Lärmodulen

Lärmodulen berör människans hantering av skogen. Den innehåller en temafilm, en text, ett bildspel, en debatt och andra övningar som kan genomföras tillsammans med kollegor i ett ämneslag eller ett programarbetslag. 

 1. En temafilm om Människan och skogen (7 minuter). Filmen inleder temat, och handlar om varför det finns så många sanningar i skogsfrågan och hur vi kan enas. 
 2. En text i kapitel 6, Andra perspektiv i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (Mittuniversitetet, 2022) (pdf). Antologin belyser skogen utifrån olika vetenskapliga perspektiv med ett populärvetenskapligt anslag.
 3. Ett bildspel: Människan och skogen, med tillhörande manus. 
 4. En vald övning som kan genomföras och testas med elever, alternativt testas tillsammans kollegialt. 

Gör så här

Moment A: Individuell förberedelse 

 1. Se Temafilm 5: Människan och skogen och skriv ner dina reflektioner. 
 2. Välj ett avsnitt (det finns tio olika) i kapitel 6 om andra perspektiv i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (pdf). Läs avsnittet och skriv ner dina reflektioner. 
 3. Reflektionerna bildar underlag för diskussioner i moment B. 

Moment B: Kollegialt arbete 

 1. Diskutera och reflektera kring temafilm 5 från moment A.  
 2. Diskutera de texter som var och en har läst ur antologin. 
 3. a) Titta på bildspelet Människan och skogen och läs manus tillsammans. 
  b) Diskutera innehåll och manus. Hur kan bildspelet anpassas till din undervisning? 
 4. a) Planera och förbered en övning utifrån det ni tittat på och diskuterat. 
  b) Hur skulle ni kunna anpassa innehållet i materialet till era elevgrupper? Använd material ur Skogslabbets tema Människan och skogen

Moment C: Övning 

 1. Genomför någon av övningarna i temat Människan och skogen. Temat är uppdelat i tre avsnitt:
  • Synen på skogen innehåller ett lektionspaket: Hur använder vi skogen?, med övningen Vad ska skogen räcka till?. 
  • Debatten om skogen innehåller två lektionspaket:  
   1. Lektionspaketet Innan och under rollspelet har övningen Förbered för rollspelet, bildspelet Debatten om skogen och ett rollspel. 
   2. Lektionspaketet Efter rollspelet Vad hände i debatten om skogen? och Jämför argument. 
  • Skogen och framtiden innehåller ett lektionspaket: Min relation till skogen, med övningarna Tyck till om skogen och Vad ska vi göra med skogen?. 
 1. Dokumentera hur övningen fungerade med eleverna och dina egna reflektioner kring övningen. Om övningen genomfördes kollegialt görs reflektion kring hur det fungerade och diskussion om hur den skulle fungera med elever. 

Moment D: Gemensam uppföljning 

 1. Utgå från era reflektioner i moment C och beskriv övningen för varandra. 
 2. Summera vad som var bra och vad som var mindre bra med övningarna. 
 3. Diskutera hur materialet kan användas för ett ämneslag respektive ett programarbetslag.