Lärmodul Klimat och skog

Om Skogslabbets tema Klimat

Skogen kan vara en del av lösningen på klimatkrisen, på olika sätt. Diskutera hur ni kan använda detta i undervisningen, med hjälp av denna lärmodul.

Foto: David Mark, från Pixabay.

Avsnitt i tema Klimat

 • Klimat och individ: För att motverka klimatförändringar behövs insatser från individer, politiker och företag. Individperspektivet är en ingång till att förstå problematiken. 
 • Klimat och konsekvenser: Detta avsnitt handlar om grunderna i klimatförändringarna, till exempel: Hur funkar växthuseffekten? Vilka konsekvenser kan uppstå?    
 • Klimat och skog: Med kol som minsta gemensamma nämnare tittar vi närmare på fotosyntes och kolets kretslopp, liksom på skogens roll i klimatfrågan. 

Lärmodulen

Lärmodulen berör klimat och vår hantering av skogen. Den innehåller en temafilm, en text, ett bildspel och en vald övning som kan genomföras tillsammans med kollegor i ett ämneslag eller ett programarbetslag. 

 1. En temafilm om klimat (Temafilm 2, 6:33 minuter). Filmen inleder temat om klimat och där träffar ni forskare som ger sina perspektiv kring skogen och klimatet, och ett gäng ungdomar som funderar över skog (”Vi behöver ju toapapper.”). 
 2. En text i kapitel 2 om klimat i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (Mittuniversitetet, 2022) (pdf). Antologin belyser skogen utifrån olika vetenskapliga perspektiv med ett populärvetenskapligt anslag.
 3. Ett bildspel: Skogen och kolet, med tillhörande lärarmanus. 
 4. En vald övning som kan genomföras och testas med elever, alternativt testas tillsammans kollegialt. 

Gör så här

Moment A: Individuell förberedelse 

 1. Se Temafilm 2: Klimat och skriv ner dina reflektioner. 
 2. Välj en text (det finns tolv olika) i kapitel 2 om klimat i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (pdf). Läs avsnittet och skriv ner dina reflektioner. 
 3. Reflektionerna bildar underlag för diskussioner i moment B. 

Moment B: Kollegialt arbete 

 1. Diskutera och reflektera kring temafilmen från moment A.  
 2. Diskutera de texter som var och en har läst ur antologin. 
 3. a) Titta på bildspelet Skogen och kolet och läs manus tillsammans. 
  b) Diskutera innehåll och manus. Hur kan bildspelet anpassas till din undervisning? 
 4. a) Planera och förbered en övning utifrån det ni tittat på och diskuterat.  
  b) Hur skulle ni kunna anpassa innehållet i materialet till era elevgrupper? Använd material ur Skogslabbets tema Klimat

Moment C: Övning 

 1. Genomför någon av övningarna i Skogslabbets tema Klimat. Temat har tre avsnitt där det finns olika övningar att använda:
  • I avsnittet Klimat och individ finns fyra lektionspaket: 
   1. Lektionspaketet Vårt klimatavtryck med övningarna Temafilm: Klimat, Testa ditt klimatavtryck, Hur kan du påverka familjen? och Vad lärde du dig om klimatet? 
   2. Lektionspaketet Klimatsmart mat med övningarna Vad åt du igår? och Fem luncher. 
   3. Lektionspaket Resa klimatsmart med övningarna Klimatsmart semester? och Resa hemma. 
   4. Lektionspaket Fördjupning klimat och individ med övningarna Testa ditt klimatavtryck (fördjupning) och Klimatmål nära dig. 
  • I avsnittet Klimat och konsekvenser finns två lektionspaket: 
   1. Lektionspaketet Förändrat klimat har övningarna Läs om tröskelvärden och Klimatförändringar och samhället. 
   2. Lektionspaketet Konsekvenser av ett förändrat klimat med övningen Jobba med podcast. 
  • I avsnittet Klimat och skog finns ett lektionspaket: 
   1. Lektionspaketet Skogen och kolet har övningarna Fotosyntes – en viktig process, Skogen – klimatets egen dammsugare och Så funkar fotosyntes och cellandning. 
 2. Dokumentera hur övningen fungerade med eleverna och dina egna reflektioner kring övningen. Om övningen genomfördes kollegialt, reflektera kring hur det fungerade och diskutera om hur den skulle fungera med elever. 

Moment D: Gemensam uppföljning 

 1. Utgå från era reflektioner i moment C och beskriv övningen för varandra.  
 2. Summera vad som var bra och vad som var mindre bra med övningen.  
 3. Diskutera hur materialet kan användas för ett ämneslag respektive ett programarbetslag.