Träffa oss på SETT 18-20 april!

Jenny Fornell Hjelm (redaktör) och Jessika (projektledare) kommer att finnas på SETT-dagarna 18-20 april. Kom och prata med oss, om skog, skola och Skogslabbet. Du kan vinna vår nya skogslåda till din klass, med material och produkter från skogen.

Vi har tagit fram en första prototyp av Skogslådan, som är kopplad till Skogslabbets tema Skogen som cirkulär resurs. Syftet är att ge konkreta exempel på biobaserade material och produkter som skogen ger till samhället, som …

 • Biokol
 • Granfrö i torvbrikett
 • Tamponger
 • Torkade blåbär
 • Limträ
 • Pellets
 • Spån och flis
 • Förpackningar
 • Träull
 • Torkade kantareller
 • Disktrasa

Jenny Fornell Hjelm och Jessika Lagrelius. Fotografer: Lisa Björk respektive Andreas Palmén