Människan och skogen

Tema

Människan och skogen

Om människan och skogen

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Människor och aktörer har olika intressen i skogen: miljö och klimat, ekonomi, sociala värden – och ofta står dessa intressen i konflikt med varandra. Hur skogen ska hanteras är en komplex och mycket aktuell fråga. Filmen som är kopplat till temat handlar om varför det finns så många sanningar i skogsfrågan och hur vi kan enas. Använd filmen för att väcka intresse för temat och starta diskussioner. Filmen, med tillhörande övning, finns här. 

Avsnitt inom temat människan och skogen

Människan och skogen

Synen på skogen

Avsnittet innehåller en översiktsbild över skogsfrågan idag: aktörerna, lagarna, varför människor tycker så olika. Och hur vi kan enas.
Människan och skogen

Skogen och framtiden

Önskemålen på skogen är många, och den kommer inte att räcka till allt. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att reflektera över sin egen ståndpunkt.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Biologisk mångfald

Tema

Biologisk mångfald

Om biologisk mångfald

Biologisk mångfald är livet! Den är själva grunden för vårt liv på jorden. Vi behöver förse oss med den mat och energi, det vatten och råmaterial vi behöver, utan att skada den biologiska mångfalden. Du kan använda temafilm 3 för att väcka intresset för ämnet, och för att starta diskussioner. Maria Danvind från Naturskyddsföreningen och forskaren Jörgen Sjögren resonerar kring biologisk mångfald, hur vi kan behålla starka ekosystem och rädda arter från att dö ut. Filmen, med tillhörande övning, finns här.

Avsnitt inom temat biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Skogens biologiska mångfald

I det här avsnittet kikar vi in i skogen och dess viktiga biologiska mångfald. Eleverna får fördjupa sig i Sveriges varierande biologiska mångfald.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Om klimat

Jorden blir varmare. Det ger konsekvenser, för miljö, människor och samhällen. Individer kan påverka utvecklingen, men det förutsätter att politiken och företagen ger goda förutsättningar. Skogen kan vara en del av lösningen på klimatkrisen. I temafilmen om klimat träffar ni forskare som ger sina perspektiv kring skogen och klimatet, och ett gäng ungdomar som funderar över skog (”Vi behöver ju toapapper.”). Filmen kan fungera som en intresseväckare inför temat. Eller varför inte som en diskussionsstartare en bit in i arbetet? Filmen, med tillhörande övning, ligger här.

Avsnitt inom temat klimat

Klimat

Klimat och skog

Med kol som minsta gemensamma nämnare tittar vi närmare på fotosyntes och kolets kretslopp, liksom på skogens roll i klimatfrågan.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Hållbar utveckling

Tema

Hållbar utveckling

Om hållbar utveckling

Vi människor vill leva ett gott liv. Hållbar utveckling handlar om att se till att både dagens och framtidens människor kan göra det. Här spelar skogen en viktig roll, utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. En film inleder temat, där ungdomars filosoferande varvas med en skogsforskare och en skogsstudent som ger sina perspektiv på temat. I filmen som är kopplad till temat berättar Sheila Holmes om hur hon i sin forskning om skog och djur arbetar med att uppfylla flera av globala målen samtidigt. Du hittar filmen och hela övningen här.

 

Avsnitt inom temat hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Introduktion globala mål

Skogen är viktig för människor, miljö, samhällen och den berör flera av de globala målen. Skogen blir därför en bra utgångspunkt för att konkretisera de globala målen.
Hållbar utveckling

Introduktion hållbar utveckling

Skogen har tydliga kopplingar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det här avsnittet kan eleverna utforska på vilka olika sätt skogen kan bidra till hållbar utveckling.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Skogen som cirkulär resurs

Tema

Skogen som cirkulär resurs

Om skogen som cirkulär resurs

Skogsråvara är biobaserad och förnybar, och den spelar en viktig roll i en cirkulär bioekonomi. Material från skogen används för till exempel hus, möbler och kartong, och det kan ersätta fler produkter som idag görs av fossila råvaror, som betong, drivmedel och plast. Den stora frågan är bara: vilka produkter ska göras av skog? Textilforskaren Felicia Syrén och Emma Berglund från Skogsindustrierna pratar i temafilm 4 om hur vi kan använda skog för att bygga hus och i textilier. Du hittar filmen, med tillhörande övning, här.

 

Avsnitt inom temat skogen som cirkulär resurs

Skogen som cirkulär resurs

Framtidens cirkulära bioekonomi

År 2050 har vi kommit närmare den cirkulära bioekonomin. Produktdesign, återvinningsprocesser, konsumtionsvanor - allt har blivit lite smartare. Men hur ser samhället ut mer exakt? Här får eleverna utforska och diskutera olika framtidsscenarier.

Vad funderar du på?

Om du saknar något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se