Entreprenörskap

Total tidsåtgång ca 120 min

Här får eleverna simulera en designprocess genom ett fiktivt företag och lära sig göra avvägningar kopplade till hållbarhetsfrågor. Uppdraget innehåller kreativa element som produktutveckling, hemliga uppdrag, design och reklam. Lektionspaketet består av en övning som kan varieras i tid.  

 

Den moderna entreprenören

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...