Innan rollspelet

Total tidsåtgång ca 60 min

Förbered för rollspelet

Genomförande

Tips

Genomförande

Tips

Den här övningen...

Efter rollspelet

Total tidsåtgång ca 45 min

I detta lektionspaket får eleverna berätta om sin upplevelse av rollspelet Debatten om skogen samt analysera och jämföra argumenten från de olika aktörsgrupperna som ingick i spelet. Eleverna får med sig en fördjupad förståelse för skogsdebatten i Sverige idag samt insikt i hur olika beslut påverkar skogen på sikt. 

Vad hände i debatten om skogen?

Genomförande

Diskussion

Genomförande

Diskussion

Den här övningen...

Jämför argument

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Innan och under rollspelet

Total tidsåtgång ca 200 min

Dags att debattera skogens roll på samrådsdagarna. Med hjälp av detta lektionspaket förbereder ni er inför och genomför rollspelet Debatten om skogen. 

Förbered för rollspelet

Genomförande

Tips

Genomförande

Tips

Den här övningen...

Debatten om skogen (bildspel)

Den här övningen...

Genomför rollspelet

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Hur använder vi skogen?

Total tidsåtgång ca 50 min

Lektionspaketet ger en överblick över relationen mellan människan och skogen. Hur använder vi – och hur vill vi använda – skogen? Hur nyttjas skogen idag? Vilka aktörer och intressenter finns? I lektionspaketet finns ett bildspel och en concept cartoon som tar upp frågan: Vad ska skogen räcka till?. 

Temafilm 5: Människan och skogen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Vad ska skogen räcka till?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Min relation till skogen

Total tidsåtgång ca 90 min

I detta lektionspaket får eleverna reflektera över sina egna ställningstaganden kring skogsdebatten. Ni kan också använda denna lektion som förberedelse för att delta i vår tävling 

Tyck till om skogen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Vad ska vi göra med skogen?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Tjänster och gentjänster

Total tidsåtgång ca 180 min

I det här lektionspaketet får eleverna diskutera vad ekosystemtjänster är, och vad de betyder för oss människor. Det finns också två möjligheter för eleverna att komma ut i naturen.

Fotomontage

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Ekosystemtjänster nära dig

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Smaka på skogsbad

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Skogen och kolet

Total tidsåtgång ca 160 min

För att förstå klimatet och hur det förändras behöver eleverna ha koll på kolet, och hur det rör sig och omvandlas. I det här lektionspaketet förklaras viktiga processer, som fotosyntes och kolets kretslopp med hjälp av illustrationer och en infografikfilm. Vi tittar på hur skogen binder och lagrar kol.

Fotosyntesen – en viktig process

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Skogen – klimatets egen dammsugare

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Så funkar fotosyntes och cellandning

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Skogstyper

Total tidsåtgång ca 105 min

I det här lektionspaketet får eleverna jämföra biologisk mångfald mellan Sveriges län, och utforska hur människors känslor inför och relation till skogen varierar med typ av skog. Vad är fin skog, och vad är ful skog?

Känsla för skogen

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Bröllopsfotot

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Fin- och fulskog 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Biologisk mångfald i olika län (fördjupning)

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Förändrat klimat

Total tidsåtgång ca 170 min

I det här lektionspaketet får eleverna repetera grunderna för klimatförändringarna, men det finns också möjligheter att fördjupa sig i diagram och vetenskapliga texter.

Läs om tröskelvärden

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Klimatförändringar och samhället 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Biobaserade råvaror

Total tidsåtgång ca 50 min

Att använda förnybara, biobaserade råvaror är en del i att ställa om mot ett hållbart samhälle. Vad är biobaserade råvaror, och varför ska vi använda dem?

 

 

Varför ska vi använda biobaserade råvaror?

Genomförande

Diskussion

Genomförande

Diskussion

Den här övningen...