Framtidsscenarier

Total tidsåtgång ca 290 min

I det här lektionspaketet utforskar vi vilken värld vi skulle kunna vakna upp till år 2050, baserat på fyra framtidsscenarier. Alla övningar i lektionspaketet handlar om att eleverna ska få reflektera kring hur samhället kan se ut år 2050. De kan genomföras fristående eller i ett större tema tillsammans. Uppskattad tidsåtgång gäller totalt för samtliga övningar.

Framtiden 2050: intro
Om övningen Skriv ut

Detta är en introduktion för dig som lärare om hur du arbetar med scenarierna ”Framtiden 2050”. Scenarierna utgår ifrån fyra olika framtidsscenarier, framtagna av KTH. Scenarierna handlar om möjliga framtidsscenarier för Sverige och världen år 2050 och togs fram inom forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande.

Dessa scenarier har omarbetats av läromedelsförfattare och experter på SLU för att bli mer elevanpassade. Till varje scenario har också en illustration tagits fram, som är tänkt att fungera som en inspiration och ett bildstöd i att förstå scenarierna.

Du kan ladda ner alla scenarierna som eller ett och ett som pdf:

Alla scenarier samlade

Scenario 1: Stor stat, få och stora städer

Scenario 2: Digitaliserad gemenskap

Scenario 3: Bondesamhället 2.0

Scenario 4: Robotar och jämlikhet

Börja gärna med att du som lärare läser igenom de scenarion som finns för att bekanta dig med hur de är skrivna.

Det finns flera olika sätt att arbeta tillsammans med eleverna kring scenarierna. Du som lärare kan välja att göra en eller flera av scenarioövningarna 2050: Brevet från framtiden, 2050: Affisch om framtiden eller 2050: Framtidsfilm beroende på vad du tror passar just dina elever, hur mycket tid ni har att tillgå osv. Övningarna är fristående, och kan göras enskilt eller kombineras i vilken ordning som helst. Du kan också göra det till större projekt och arbeta med alla övningar.

Uppgifterna kan passa många olika kurser, och kan också fungera bra för ämnesövergripande samarbeten. Det går att anpassa hur eleverna arbetar med scenarierna kopplat till olika kursers centrala innehåll, och till examensmålen. Beroende på hur du lägger upp övningarna så kan de också fungera bra som examinerande underlag.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Framtiden 2050: brevet
Om övningen Skriv ut

Denna uppgift utgår ifrån de framtidsscenarier som finns beskrivna i Framtiden 2050: Intro. Här får eleverna arbeta med framtidsscenarion genom att skriva brev. Du kan ladda ner alla scenarier eller ett och ett som pdf:

Alla scenarier samlade

Scenario 1: Stor stat, få och stora städer

Scenario 2: Digitaliserad gemenskap

Scenario 3: Bondesamhället 2.0

Scenario 4: Robotar och jämlikhet

Övningen kan göras fristående eller kopplas ihop i ett större tema tillsammans med andra scenario-övningar. Alla uppgifter handlar om att eleverna ska få reflektera kring hur samhället kan se ut år 2050.

Fler scenario-övningar:

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Framtiden 2050: affischen
Om övningen Skriv ut

Denna uppgift utgår ifrån de framtidsscenarier som finns beskrivna i Framtiden 2050: Intro. Här får eleverna arbeta med framtidsscenarion genom att göra affischer/posters.

  • Tidsåtgången för övningen kan variera, men cirka 30–50 minuter är rimligt.
  • Skriv ut framtidsscenarion åt eleverna eller låt dem ladda hem sitt scenario digitalt via elevsidan.
  • Se till att det finns material till att göra posters av (A3-papper, färgpennor, saxar, lim, tidningar att klippa collagebilder ur).

Du kan ladda ner alla scenarierna eller ett och ett som pdf:

Alla scenarier samlade

Scenario 1: Stor stat, få och stora städer

Scenario 2: Digitaliserad gemenskap

Scenario 3: Bondesamhället 2.0

Scenario 4: Robotar och jämlikhet

Uppgiften kan göras fristående eller kopplas ihop i ett större tema tillsammans med andra scenario-övningar. Alla övningar handlar om att eleverna ska få reflektera kring hur samhället kan se ut år 2050.

Fler scenario-övningar:

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Framtiden 2050: filmen
Om övningen Skriv ut

Denna uppgift utgår ifrån de framtidsscenarier som finns beskrivna i Framtiden 2050: Intro. Här får eleverna arbeta med framtidsscenarion genom att skapa egna kortfilmer. Du kan ladda ner alla scenarier eller ett och ett som pdf:

Alla scenarier samlade

Scenario 1: Stor stat, få och stora städer

Scenario 2: Digitaliserad gemenskap

Scenario 3: Bondesamhället 2.0

Scenario 4: Robotar och jämlikhet

Uppgiften kan göras fristående eller kopplas ihop i ett större tema tillsammans med andra scenario-övningar. Alla övningar handlar om att eleverna ska få reflektera kring hur samhället kan se ut år 2050.

Fler scenario-övningar:

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...