Hur använder vi skogen?

Total tidsåtgång ca 170 min

Lektionspaketet ger en överblick över relationen mellan människan och skogen. Hur använder vi – och hur vill vi använda – skogen? Hur nyttjas skogen idag? Vilka aktörer och intressenter finns? I lektionspaketet finns ett bildspel och en concept cartoon som tar upp frågan: Vad ska skogen räcka till?. 

Temafilm 5: Människan och skogen – papperskorgen är full
Om filmen Skriv ut

Det finns många starka intressen och olika önskemål om vad skogen ska vara till för. I den här filmen resonerar forskaren Elsa Reimerson och facilitatorn Anders Esselin kring varför det finns så många sanningar i skogsfrågan. De berättar också om hur vi i Sverige jobbar med att ena olika intressen. Våra tre ungdomar får fundera på vad de tycker är allra viktigast att prioritera.

Fem filmer presenterar läromedlets lika många teman. Tre ungdomar reflekterar över skog i sin vardag, och forskare och andra experter ger sitt perspektiv på temat. Använd temafilmerna för att väcka intresse, starta diskussioner eller kanske stänga ett ämne.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Människan och skogen (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom det och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller en fördjupad läsning.

Den här övningen...

Vad ska skogen räcka till?
Om övningen Skriv ut

Övningen är en diskussionsuppgift som ger eleverna en översikt av olika perspektiv på hur skogen kan användas. Personerna på bilden representerar en del av de intressegrupper som deltar i debatten om hur skogen ska användas, t.ex. privata skogsägare, skogsbolag, renskötande samer, allmänheten, miljöorganisationer och myndigheter.

Övningen passar bra efter att ni har gått igenom bildspelet Människan och skogen. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Vad vet tre olika generationer om skog? 
Om övningen Skriv ut

Skogen har alltid haft och har stor betydelse för människor och deras levnadssätt. Under det senaste århundradet har människans relation till skogen förändrats, liksom hur människan använder sig av skogen och till vad. I övningen genomför eleverna intervjuer om skogen med tre personer från tre olika generationer. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...