Efter rollspelet

Total tidsåtgång ca 75 min

I detta lektionspaket får eleverna berätta om sin upplevelse av rollspelet Debatten om skogen samt analysera och jämföra argumenten från de olika aktörsgrupperna som ingick i spelet. Eleverna får med sig en fördjupad förståelse för skogsdebatten i Sverige idag samt insikt i hur olika beslut påverkar skogen på sikt. 

Vad hände i debatten om skogen?

Om övningen

Skriv ut

I övningen får eleverna möjlighet att dela med sig av sin upplevelse av rollspelet.  

Genomförande

Diskussion

Genomförande

Diskussion

Den här övningen...

Jämför argument

Om övningen

Skriv ut

I övningen ska aktörsgrupperna bearbeta och reflektera över sina argument som de använde under rollspelet. 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Olika åsikter om älg

Om övningen

Skriv ut

Övningen är en diskussionsuppgift som ger eleverna en översikt av olika åsikter om älgar. Eleverna får möjlighet att förstå älgens roll i skogen och hur den påverkas av människan. 

Tidsåtgång: 20–30 minuter beroende på hur elevdiskussionerna följs upp. 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Älgens framtid i Sverige

Om övningen

Skriv ut

Älgen står inför flera utmaningar i dagens föränderliga miljö. Mänsklig påverkan, klimatförändringar och habitatförändringar påverkar älgbeståndet på olika sätt. Det finns olika åsikter om hur vi bör hantera älgbeståndet: ska vi aktivt bevara, öka, minska det, eller helt enkelt låta naturen sköta om det själv?

I övningen stimuleras eleverna till diskussion och reflektion kring konsekvenserna och etiken av att bevara eller minska älgpopulationen i Sverige.

Tidsåtgång: 10–30 minuter beroende på hur elevdiskussionerna följs upp.

Genomförande

Tips

Genomförande

Tips

Den här övningen...