Efter rollspelet

Total tidsåtgång ca 75 min

I detta lektionspaket får eleverna berätta om sin upplevelse av rollspelet Debatten om skogen samt analysera och jämföra argumenten från de olika aktörsgrupperna som ingick i spelet. Eleverna får med sig en fördjupad förståelse för skogsdebatten i Sverige idag samt insikt i hur olika beslut påverkar skogen på sikt. 

Vad hände i debatten om skogen?
Om övningen Skriv ut

I övningen får eleverna möjlighet att dela med sig av sin upplevelse av rollspelet.  

Genomförande
Diskussion
Genomförande
Diskussion

Den här övningen...

Jämför argument
Om övningen Skriv ut

I övningen ska aktörsgrupperna bearbeta och reflektera över sina argument som de använde under rollspelet. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Olika åsikter om älg
Om övningen Skriv ut

Övningen är en diskussionsuppgift som ger eleverna en översikt av olika åsikter om älgar. Eleverna får möjlighet att förstå älgens roll i skogen och hur den påverkas av människan. 

Tidsåtgång: 20–30 minuter beroende på hur elevdiskussionerna följs upp.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Älgens framtid i Sverige
Om övningen Skriv ut

Älgen står inför flera utmaningar i dagens föränderliga miljö. Mänsklig påverkan, klimatförändringar och habitatförändringar påverkar älgbeståndet på olika sätt. Det finns olika åsikter om hur vi bör hantera älgbeståndet: ska vi aktivt bevara, öka, minska det, eller helt enkelt låta naturen sköta om det själv?

I övningen stimuleras eleverna till diskussion och reflektion kring konsekvenserna och etiken av att bevara eller minska älgpopulationen i Sverige. Introducera ämnet genom att se en kort film om älgens historia: Från nästan utrotad till älgexplosion (ca 2 minuter).

Tidsåtgång: 10–30 minuter beroende på hur elevdiskussionerna följs upp.

Genomförande
Tips
Genomförande
Tips

Den här övningen...