Skogen och kolet

Total tidsåtgång ca 220 min

För att förstå klimatet och hur det förändras behöver eleverna ha koll på kolet, och hur det rör sig och omvandlas. I det här lektionspaketet förklaras viktiga processer, som fotosyntes och kolets kretslopp med hjälp av illustrationer och en infografikfilm. Vi tittar på hur skogen binder och lagrar kol.

Klimat: skogen och kolet (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom bildspel och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller fördjupad läsning.

Den här övningen...

Fotosyntesen – en viktig process
Om övningen Skriv ut

I denna övning ska eleverna lära sig att tolka och diskutera hur olika diagram kan visa ett resultat. Dessa diagram kan på olika sätt kopplas till fotosyntesen i skogen. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Skogen – klimatets egen dammsugare
Om övningen Skriv ut

I denna övning ingår en film för att förklara hur skogen påverkar koldioxidbalansen i atmosfären. Filmen kan även användas för att diskutera hur man kan fundera kring något man använder från nätet.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Infografikfilm: Så funkar fotosyntes och cellandning
Om övningen Skriv ut

Denna övning innehåller flera olika beskrivningar kring processerna fotosyntes och cellandning. Genom att både diskutera, se en infografikfilm och utföra ett eller flera praktiska moment får eleverna en tydligare bild av och en bättre förståelse för hur en växt lever. Övningen är en lärarhandledd laboration, och därför finns ingen elevsida.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Höstförsöket
Om övningen Skriv ut

Denna övning ger eleverna möjlighet att undersöka och reflektera över sambanden mellan lövfällning, trädens fotosyntesprocess, klimatförändringar och koldioxidupptag. Eleverna får en inblick i naturens kretslopp och dess samband med klimatförändringar. De uppmuntras också att tänka på lösningar och strategier för att hantera klimatproblematik. Övningen passar bra att utföra i kombination med Höstförsöket. I Höstförsöket samlar man in forskningsdata som talar om vid vilket datum trädens löv får höstfärger och när träden har fällt alla sina blad.

Övningen genomförs i början av höstterminen, och antal lektioner beror på din planering.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...