Vårt klimatavtryck

Total tidsåtgång ca 165 min

Det här lektionspaketet hanterar klimatavtryck ur olika perspektiv, både för den enskilda och för Sverige som helhet. Med konkreta övningar om t.ex. mat och resor får eleverna bättre förståelse för vad som påverkar klimatet.

Temafilm 2: Klimat

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Testa ditt klimatavtryck

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Hur kan du påverka familjen?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Vårt klimatavtryck (bildspel)

Den här övningen...

Vad lärde du dig om klimatet?

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Övning

Den här övningen...