Globala mål och skog

Total tidsåtgång ca 60 min

Globala målen är en given röd tråd genom läromedlet, och det här korta lektionspaketet utgör en bra kunskapsbas. Den svenska skogen får en central roll i att konkretisera de globala målen och koppla dem till Sverige. Ett par korta diskussioner sätter ljus på målkonflikter kopplade till de globala målen. 

 

Temafilm 1: Hållbar utveckling – skogsarkitekt eller trädekonom
Om filmen Skriv ut

Sheila Holmes såg en film om Madagaskar i sjätte klass, och visste direkt att hon ville åka dit. Nu forskar hon om skog och djur på Madagaskar, och arbetar med att uppfylla flera globala mål samtidigt. I denna temafilm får ni också träffa två ungdomar, som filosoferar om skog. Ska Emil bli skogsarkitekt eller trädekonom?

Fem filmer presenterar läromedlets lika många teman. Tre ungdomar reflekterar över skog i sin vardag, och forskare och andra experter ger sitt perspektiv på temat. Använd temafilmerna för att väcka intresse, starta diskussioner eller kanske stänga ett ämne.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Vad kan du om omvärlden (quiz)?
Om övningen Skriv ut

Här får du ett quiz som består av fem frågor med valbara alternativ. Du hittar frågorna längre ner på den här sidan, och på elevsidan. Syftet är att testa nya perspektiv där eleven tittar på sin egen kunskap utifrån. Vad vet hen om de globala målen, där skogen är en viktig del? 

Övningen passar bra som en introduktion, en introticket, till området globala mål, där skogen får en central roll för att konkretisera och koppla fokus till Sverige. Detta quiz passar även in på avsnittet hållbar utveckling. 

Genomförande
Tips
Genomförande
Tips
Övning

Den här övningen...

Globala mål och skog (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom bildspel och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller fördjupad läsning.

Den här övningen...

Vad gör du om tio år?
Om övningen Skriv ut

Här får eleverna lyfta blicken och ge en bild av sin egen framtid. Framtidsbilden ska kopplas till de tre hållbara perspektiven (ekologiskt, ekonomiskt samt socialt). Uppgiften är att eleverna funderar över följande, ”Du är utbildad och har fått ett jobb”:

  • Vad skulle du kunna jobba med? Motivera. 
  • Vad vill du jobba med? Ge tre olika förslag med motivation. 
  • Hur kopplar du jobbet till de tre hållbara perspektiven (ekologi, socialt eller ekonomi)? 

Uppgiften passar bra som ett avslut, en exitticket, på globala målen, och är också en ingång till avsnittet hållbar utveckling. Övningen genomförs med fördel som en EPA (enskilt/par/alla). 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...