Argumentation

Total tidsåtgång ca 40 min

Lektionspaketet består av en övning, där eleverna, med hjälp av ett matrisverktyg, får öva på att ta olika perspektiv och strukturera upp argument kopplade till hållbar utveckling. Övningen passar i flera kurser, särskilt som ni kan utgå från olika typer av påståenden. 

 

Styr upp argumenten

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...