Argumentation

Total tidsåtgång ca 40 min

Lektionspaketet består av en övning, där eleverna, med hjälp av ett matrisverktyg, får öva på att ta olika perspektiv och strukturera upp argument kopplade till hållbar utveckling. Övningen passar i flera kurser, särskilt som ni kan utgå från olika typer av påståenden. 

 

Styr upp argumenten
Om övningen Skriv ut

Argumentationsmatrisen är en övning där man får använda ett matrisverktyg för att strukturera argument kopplade till hållbar utveckling. Matrisen kan användas på många olika sätt och därför ger vi inga specifika argument kopplade till matrisen här. Vilka argument som eleverna jobbar med beror på vilken sorts uppgift ni håller på med. 

Matrisen är ett verktyg för att hjälpa eleverna att strukturera upp sina argument och för att de ska få en bild av hur argument och motargument påverkar varandra. Du kan till exempel låta eleverna fylla i matrisen utifrån olika påståenden (ex. ”Utan export av skogsprodukter stannar Sverige!”), och/eller att de övar på att ta olika perspektiv (skogsägarens, fågelskådarens etc). Matrisen kan också användas i förberedelserna för ett rollspel eller kombineras med andra övningar, exempelvis Vad ska farmor göra med skogen?. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...