Skogstyper

Total tidsåtgång ca 135 min

I det här lektionspaketet får eleverna jämföra biologisk mångfald mellan Sveriges län, och utforska hur människors känslor inför och relation till skogen varierar med typ av skog. Vad är fin skog, och vad är ful skog?

Känsla för skogen

Om övningen

Skriv ut

Övningen fungerar som en introduktion till skogens biologiska mångfald och skogstyper.  

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Skogens biologiska mångfald (bildspel)

Om bildspelet

Skriv ut

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom det och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller en fördjupad läsning.

Den här övningen...

Film: Var ska vi ta bröllopsfotot

Om övningen

Skriv ut

Övningen ger olika perspektiv på upplevelser av skog i olika faser i livscykeln. I filmen diskuterar och reflekterar människor över känslor och relationer till olika sorters skog.  

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Fin- och fulskog 

Om övningen

Skriv ut

Det här är en diskussionsövning där utgångspunkten är ett dilemma som handlar om ett kalhygge. Övningen ger eleverna en bild av vilka olika infallsvinklar som kan finnas för att bruka skogen i Sverige.  

Övningen passar bra efter att eleverna har fått se filmen Bröllopsfotot (Finskog och fulskog).   

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Biologisk mångfald i olika län (fördjupning)

Om övningen

Skriv ut

Övningen fungerar som en fördjupning inom området biologisk mångfald. Här kan eleverna ta del av hur variationen kring biologisk mångfald kan se ut i Sverige. Genom att använda insamlad statistik från Taxwebb, Riksskogstaxeringens interaktiva analysverktyg, kan olika grafer från respektive län i Sverige studeras. Graferna gör det enklare att diskutera olika förutsättningar kring den biologiska mångfalden i vårt land. Variationen är stor både geografiskt, klimatmässigt men även hur mark- och skogsanvändningen ser ut.

 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...

Brand, bofink och bronshjon – en film om skog med höga naturvärden

Om övningen

Skriv ut

Övningen är en lärarhandledd filmvisning, och har därför ingen elevsida. Filmen innehåller upplevelser i en skog med höga naturvärden. Genom att se filmen, använda lärarmanus och diskutera tillsammans kan eleverna få en tydligare bild av och en bättre förståelse för skog med höga naturvärden.  

Denna film passar bra att använda som en inspiration till ekologi eller ett avslut inom samma moment. Det kan även vara bra att se filmen om produktionsskog i samband med denna film. 

 

Genomförande

Diskussion

Tips

Genomförande

Diskussion

Tips

Den här övningen...