Läs om biologisk mångfald

Total tidsåtgång ca 90 min

I det här lektionspaketet får eleverna genom att läsa och reflektera kring biologisk mångfald fördjupad kunskap kring begreppet.

Läs och lär om biologisk mångfald
Om övningen Skriv ut

Uppgiften handlar om olika perspektiv kring biologisk mångfald. Här får eleverna läsa olika artiklar som de senare kan diskutera tillsammans.  

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Varför bry sig om biologisk mångfald?
Om övningen Skriv ut

Övningen ger eleverna möjlighet att träna argumentation kring biologisk mångfald. Övningen kan utföras på olika nivåer beroende på hur mycket tid eller svårighetsnivå du som lärare vill använda. Övningen kan utföras enskilt, i par eller i grupp. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...