Temafilm 3: Biologisk mångfald – myggor, helt onödiga?!
Om filmen Skriv ut

Ett myggbett sätter igång en intensiv diskussion bland ungdomarna: är inte myggor onödiga? Maria Danvind från Naturskyddsföreningen och forskaren Jörgen Sjögren resonerar kring biologisk mångfald, hur vi kan behålla starka ekosystem och rädda arter från att dö ut.

Fem filmer presenterar läromedlets lika många teman. Tre ungdomar reflekterar över skog i sin vardag, och forskare och andra experter ger sitt perspektiv på temat. Använd temafilmerna för att väcka intresse, starta diskussioner eller kanske stänga ett ämne.

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Är alla arter viktiga?
Om övningen Skriv ut

Biologisk mångfald är viktig och en förutsättning för stabila ekosystem på jorden. Men på vilka sätt är varje art viktig? Är den viktig för sig själv eller för andra arter? Vad innebär det att en art är viktig?

I denna introticket får eleverna möjlighet att fundera över olika arter och vilken betydelse respektive art har. Uppgiften kan med fördel genomföras som en introduktion innan bildspelet Biologisk mångfald visas.   

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Biologisk mångfald (bildspel)
Om bildspelet Skriv ut

Bildspelet behandlar planetens biologiska mångfald och kopplar till globalt mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald. Fokus ligger på att ge en övergripande bild om hållbara ekosystem, biologisk mångfald, biotoper och arter som finns på jorden. 

Innan du visar bildspelet för eleverna, läs gärna igenom bildspelet och tillhörande manus. I manuset finns ofta ett par länkar som innehåller fördjupad läsning.

Den här övningen...

Infografikfilm: Så funkar biologisk mångfald
Om övningen Skriv ut

Denna övning innehåller en infografikfilm och andra beskrivningar av biologisk mångfald, som även testas praktiskt. Övningen är en lärarhandledd laboration, där eleverna själva genomför en undersökning och drar egna slutsatser kring det naturliga urvalet. 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Varg, rådjur och tall i ett ekosystem
Om övningen Skriv ut

Här ska eleverna diskutera hur de tre organismerna varg, rådjur och tallplantor påverkar ekosystemet de lever i. De tre organismerna kan leva tillsammans i ett ekosystem och påverkar varandra på olika vis. 

I uppgiften får eleverna diskutera hur olika organismer kan påverka ett ekosystem och vad som kan hända om man plockar bort en toppredator, en konsument eller en producent.   

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...

Vem gör vad i ett ekosystem?
Om övningen Skriv ut

Alla arter i ett ekosystem har en roll men hur viktig är den?I övningen får eleverna använda sina kunskaper från bildspelet Biologisk mångfald. Begreppen ekosystem, art, nedbrytare, producent, konsument och toppkonsument används i övningen.  

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...