Biotopanvändning i världen
Om övningen Skriv ut

I övningen får eleverna orientera sig i hur statistik kan åskådliggöras med hjälp av verktyget Gapminder. De  får även studera hur olika biotoper skiljer sig åt i världen och hur de har förändrats över tid 

Genomförande
Diskussion
Tips
Genomförande
Diskussion
Tips

Den här övningen...