Instruktioner för elever

Vad ska vi göra med skogen?

Enskilt
60 min
Intro till övningen

Tänk dig att du har möjlighet att bestämma över ett skogsområde. Vad skulle du göra – låta skogen stå kvar, ta ner den – eller något mittemellan? 

Du ska nu tillsammans med de övriga i din grupp bestämma vilken väg ni ska gå. Vilket alternativ bestämmer ni er för? Vilka argument ligger till grund för ert val? Ni ska ta fram väl underbyggda argument för ert val och pitcha dessa argument i en video på 2–3 minuter. 

Instruktioner för övningen

 1. Välj alternativ

  Diskutera vilket av de presenterade alternativen för skogsområdet som ni vill ska bli verklighet. Använd gärna argumentationsmatrisen. Matrisen hjälper er att strukturera upp era argument och få en bild av hur argument och motargument påverkar varandra. 

 2. Ta fram pitchen

  När ni har fått ordning på era argument ska ni skriva en argumenterande text, en pitch, som ska övertyga mottagaren om att ert vägval för skogsområdet är väl genomtänkt och att ni stöttar valet med tydliga, genomarbetade argument. Skriv gärna manus och ta hjälp av en storyboard för att få ordning på pitchen. Då har ni koll på att ni fördelar taltiden, lyfter fram era argument i en retoriskt effektiv ordning och ger mottagaren känslan av att ni har valt alldeles rätt alternativ. 

 3. Filma och redigera

  Filma er pitch och redigera filmen. Slutversionen ska vara 2–3 minuter lång. 

 4. Visa filmen

  Presentera er film för övriga i klassen. 

Den här övningen...