Instruktioner för elever

Genomför rollspelet

Enskilt
120 min

Intro till övningen

Välkommen till Samrådsdagarna! Nu ska skogens betydelse för ett hållbart samhälle diskuteras. Aktörer från olika organisationer och intressegrupper har samlats, och ska prata om  t.ex. arbetstillfällen, naturvärden och människors hälsa. Du är inbjuden till debatten, som en viktig person från en av dessa aktörsgrupper. 

Instruktioner för övningen

 1. Förbered dig

  Rollspelet startar med att du skapar din roll, med vissa tillhörande egenskaper. Din roll ingår tillsammans med fler personer i en aktörsgrupp. Inför debatten kommer du och din aktörsgrupp samla på er information. Informationen är underlag för de tre ståndpunkter som används i er argumentation under debatten. 

 2. Så går rollspelet till

  Rollspelet startar med en introduktion från läraren som agerar spelledare, och med att roller skapas. Sedan följer olika delar som avslutas med en debatt:

  • Del 1: Varje aktörsgrupp förbereder sig inför debatten.
  • Del 2: De olika aktörerna träffas i tvärgrupper och testar sina argument.
  • Del 3: De olika aktörsgrupper återsamlas för att finslipa sina argument och förbereda sig för debatten. 
  • Del 4: Debatten hålls.

  Ni kommer att diskutera, argumentera och intrigera. Du får mest ut av spelet om du går in i din roll och agera som rollen skulle göra. Din rolls åsikter behöver inte vara dina egna. Du behöver inte agera hela tiden, det är helt okej att du lyssnar och reflekterar. 

 3. Tips inför rollspelet

  • Finns det någon sak du kan ha med dig som är typiskt för din roll i din aktörsgrupp? Den saken kan hjälpa dig att tydliggöra din roll och dina egenskaper genom rollspelet. 
  • Har du lärt känna din ”fiende”? Förbered svar på de andras aktörsgruppernas argument som du vet kommer att dyka upp. 
  • Glöm inte att lyssna på andra spelare. Får du höra någon information som du kan använda på något sätt? 
  • Är du en strateg? Är det möjligt att skapa en pakt med andra för att nå ut? Det kan hjälpa dig att hitta nya vägar i rollspelet. 
  • Det är okej att byta åsikt under spelet. Om din karaktär byter åsikt så låt den göra det. 

Den här övningen...