Instruktioner för elever

Fotosyntesen – en viktig process

Enskilt
30 min

Intro till övningen

I denna övning ska du lära dig att tolka och diskutera hur olika diagram kan visa ett resultat. Dessa diagram kan på olika sätt kopplas till fotosyntesen i skogen. Arbeta tillsammans med en kompis och studera ett diagram åt gången. 

Instruktioner för övningen

 1. Titta på diagram 1

  Titta på diagram 1 längre ner på sidan. Diskutera följande frågor:

  • Vad visar axlarna på diagrammet, det vill säga x- och y-axel?  
  • Vad visar linjen och figuren i diagrammet?  
  • Hur skulle du beskriva det som diagrammet vill visa, alltså resultatet som beskrivs i diagrammet?  
  • Hur kan detta kopplas till fotosyntesen?  
  • Hur kan detta kopplas till klimatförändringarna?  

  Källa diagram 1: Global Monitoring Laboratory 

 2. Titta på diagram 2

  Titta på diagram 1 längre ner på sidan. Diskutera samma frågor:

  • Vad visar axlarna på diagrammet, det vill säga x- och y-axel?  
  • Vad visar linjen och figuren i diagrammet?  
  • Hur skulle du beskriva det som diagrammet vill visa, alltså resultatet som beskrivs i diagrammet?  
  • Hur kan detta kopplas till fotosyntesen?  
  • Hur kan detta kopplas till klimatförändringarna? 

  Källa diagram 2: Skogsskötselserien, Skogsstyrelsen (illustration: SLU)

Den här övningen...