Instruktioner för elever

Fotomontage

Enskilt
10 min

Intro till övningen

Vilka tjänster får vi från skogen? Har vi tjänster och gentjänster mellan skogen och människan? Finns det björntjänster? I denna övning får du diskutera vilka tjänster vi kan få från skogen. Bilden kan användas som ett stöd för att starta upp diskussionen.

Instruktioner för övningen

 1. Diskutera

  Diskutera i en mindre grupp vad vi kan använda skogen till. Ta gärna hjälp av bilden längst ner på sidan.

  • Vilka tjänster saknas i bilden?
  • Vilken tjänst tror du är vanligast i skogen? Vad används den mest till?
  • Vad är en björntjänst?
 2. Sortera förslagen

  Dela upp förslagen i olika grupper.

 3. Summera och jämför

  Summera i helklass eller jämför med andra gruppers resultat. Diskutera likheter och skillnader mellan  resultaten.

   

Bild till övningen

Den här övningen...