Instruktioner för elever

Ekosystemtjänster nära dig

Enskilt
120 min

Intro till övningen

Ta en promenad när du bor, och bekanta dig med ekosystemtjänster längs vägen.

Instruktioner för övningen

 1. Ta en promenad där du bor

  Ta en timmes promenad runt där du bor (i närområdet, inte bara runt huset). På promenaden dokumenterar du (fotar/antecknar) vilka ekosystemtjänster du kan hitta. Du ska beskriva vad du ser och motivera dina tankar. Använd denna indelning av ekosystemtjänster: producerande, understödjande, reglerande och kulturella.

 2. Nästa lektion: bearbeta

  Redovisa din promenad i en rapport (eller i annan form) där din dokumentation ska användas som en del i rapportskrivandet. Rapporten görs i skriftlig form eller annat som din lärare ger som förslag (poster, powerpoint, film etc).

  Längst ner på sidan ser du en lista över delar som ska ingå.

 3. Diskussion

  • Jämför ditt resultat med din hypotes.
  • Besvara din uppgift/frågeställning.
  • Diskutera ditt resultat, rimlighet? Jämför gärna med resultat från en kompis.
  • Reflektera kring frågorna: Är någon av ekosystemtjänsterna hotade på grund av oss människor? Hur kan vi skydda ekosystemtjänster i vår närhet? Vilken roll har ekosystemtjänsterna i aktuella samhällsfrågor (klimatförändring, pandemineffekter etc)?
  • Brister i denna metod? Förbättring av metoden?

Tips för att skriva texten

Redovisningen ska innehålla följande delar

 • Rubrik
 • Inledning som kort beskriver uppgiften.
 • Uppgift/frågeställning och syfte
 • Hypotes tror du att du kommer att hitta få eller många tjänster? Motivera.
 • Teori med kort fakta kring vad en ekosystemtjänst är och vilka olika tjänster som vi har.
 • Metod och material beskriv vad du använt och hur du har gjort.
 • Resultat – Var finns ekosystemtjänster i min omgivning? Rita in på en karta hur du går. där du beskriver dina ekosystemtjänster i ditt område. Är ekosystemtjänsterna producerande, reglerande eller kulturella?. Skapa en karta över området där du gått. Du kan även ange dina ”stopp” på promenaden med en siffra och sedan föra in det i en tabell:

Plats – Ekosystemtjänst – Kort kommentar

1 – tex producerande – ved från björken

 

 

Den här övningen...