Innehåll i avsnittet

Debatten om skogen är ett rollspel där handlingskompetens står i centrum. Genom att spela olika karaktärer får eleverna sätta sig in i olika perspektiv kring hur skogen kan användas. Deltagarna tillhör olika aktörsgrupper som har kallats för att delta i samrådsdagar om skogens framtid. 

Här får eleverna chans att tycka, tänka och ta ställning som någon annan. Genom att undersöka intressefrågor om den svenska skogen med hjälp av en karaktär, blir elevernas handlingskompetens och argumenterande det centrala. Målet är att rollspelet ska ge kunskaper för att bättre förstå den komplexa situationen kring skogen i ett hållbart samhälle.  

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

Debatten om skogen är ett rollspel där handlingskompetens står i centrum. Genom att spela olika karaktärer får eleverna sätta sig in i olika perspektiv kring hur skogen kan användas. Deltagarna tillhör olika aktörsgrupper som har kallats för att delta i samrådsdagar om skogens framtid. 

Här får eleverna chans att tycka, tänka och ta ställning som någon annan. Genom att undersöka intressefrågor om den svenska skogen med hjälp av en karaktär, blir elevernas handlingskompetens och argumenterande det centrala. Målet är att rollspelet ska ge kunskaper för att bättre förstå den komplexa situationen kring skogen i ett hållbart samhälle.  

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Debatten om skogen

Innan och under rollspelet

200 min

Med hjälp av detta lektionspaket förbereder ni er inför och genomför rollspelet Debatten om skogen. Välkommen till samrådsdagar om skogens framtid!
Efter rollspelet

45 min

I detta lektionspaket får eleverna berätta om sin upplevelse av rollspelet samt analysera och jämföra argumenten från de olika aktörsgrupperna i spelet.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

Skogen ska bromsa klimatförändringar, gynna biologisk mångfald, säkra jobb och ge oss skogsbad och återhämtning. Önskemålen är många, och skogen kommer inte att räcka till allt. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att reflektera över sina egna ståndpunkter.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

Skogen ska bromsa klimatförändringar, gynna biologisk mångfald, säkra jobb och ge oss skogsbad och återhämtning. Önskemålen är många, och skogen kommer inte att räcka till allt. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att reflektera över sina egna ståndpunkter.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Skogen och framtiden

Min relation till skogen

90 min

I detta lektionspaket får eleverna reflektera över sina egna ställningstaganden kring skogsdebatten. Ni kan också använda denna lektion som förberedelse för att delta i SLU:s tävling.  

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

I detta avsnitt, som i dagsläget innehåller ett lektionspaket, presenteras en översiktlig bild över skogsfrågan idag. Vilka aktörer har intressen i skogen? Vilka lagar och regler styr den svenska skogen idag? Varför tycker människor så olika? Hur kan vi enas?

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

I detta avsnitt, som i dagsläget innehåller ett lektionspaket, presenteras en översiktlig bild över skogsfrågan idag. Vilka aktörer har intressen i skogen? Vilka lagar och regler styr den svenska skogen idag? Varför tycker människor så olika? Hur kan vi enas?

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Synen på skogen

Hur använder vi skogen?

50 min

Lektionspaketet ger en överblick över relationen mellan människan och skogen. Hur använder vi – och hur vill vi använda – skogen?

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

Ekosystemtjänster kan sägas vara skogens bidrag till människors välbefinnande. I det här avsnittet får eleverna utforska varför de är så viktiga för oss människor, vad som gynnar och vad som hotar ekosystemtjänsterna.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

Ekosystemtjänster kan sägas vara skogens bidrag till människors välbefinnande. I det här avsnittet får eleverna utforska varför de är så viktiga för oss människor, vad som gynnar och vad som hotar ekosystemtjänsterna.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Skogens ekosystemtjänster

Tjänster och gentjänster

180 min

I det här lektionspaketet får eleverna diskutera vad ekosystemtjänster är, och vad de betyder för oss människor. Sen blir det skogsbad!

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet, och dess enda lektionspaket, är kol den minsta gemensamma nämnaren. Eleverna får titta närmare på hur kolet rör sig i fotosyntes och kretslopp, och på trädets och skogens roll i klimatfrågan.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet, och dess enda lektionspaket, är kol den minsta gemensamma nämnaren. Eleverna får titta närmare på hur kolet rör sig i fotosyntes och kretslopp, och på trädets och skogens roll i klimatfrågan.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Klimat och skog

Skogen och kolet

160 min

I det här lektionspaketet förklaras hur skogen binder och lagrar kol. Många illustrationer och en infografikfilm om fotosyntes och cellandning utlovas.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet, som består av ett lektionspaket, kikar vi in i skogen och dess viktiga biologiska mångfald. Vi breddar bilden genom att utforska människors känslor inför olika typer av skog, och fördjupar oss i Sveriges varierande biologiska mångfald.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet, som består av ett lektionspaket, kikar vi in i skogen och dess viktiga biologiska mångfald. Vi breddar bilden genom att utforska människors känslor inför olika typer av skog, och fördjupar oss i Sveriges varierande biologiska mångfald.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Skogens biologiska mångfald

Skogstyper

105 min

Här får eleverna jämföra biologisk mångfald mellan Sveriges län, och utforska människors relation till skogen.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

Detta avsnitt handlar om grunderna i klimatförändringarna. Hur funkar växthuseffekten – den naturliga och den förstärkta? Eleverna får undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå och titta på vilka framsteg vi redan uppnått.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

Detta avsnitt handlar om grunderna i klimatförändringarna. Hur funkar växthuseffekten – den naturliga och den förstärkta? Eleverna får undersöka vilka konsekvenser som kan uppstå och titta på vilka framsteg vi redan uppnått.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Klimat och konsekvenser

Förändrat klimat

170 min

Här repeterar vi grunderna för klimatförändringarna, men fördjupar oss också i mer komplicerade fakta om t.ex. tröskelvärden. 

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet går vi igenom varför biologisk mångfald är livsviktigt och betydelsen av olika ekosystem, biotoper och arter.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

I det här avsnittet går vi igenom varför biologisk mångfald är livsviktigt och betydelsen av olika ekosystem, biotoper och arter.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Introduktion biologisk mångfald

Arter och ekosystem

185 min

Biologisk mångfald är en förutsättning för stabila ekosystem på jorden. Hur påverkar olika arter varandra i ett ekosystem?
Läs om biologisk mångfald

90 min

Utifrån två läsövningar diskuterar eleverna biologisk mångfald och kan fördjupa sin kunskap kring begreppet.

Vad funderar du på?

Om du saknar något eller undrar hur du ska använda materialet, hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

För att motverka klimatförändringar behövs insatser på alla nivåer. Individen har en viktig roll i att spela i att vara med och driva utvecklingen. Individperspektivet i det här avsnittet är en ingång till att förstå problematiken. Vi tar också upp initiativ och aktiviteter på strukturell nivå, som är kritiska för att underlätta individuella förändringar. Missa inte temafilmen om klimat: Behöver vi toapapper? med bland annat (avgående) ordförande för Klimatpolitiska rådet, Johan Kuylenstierna, och tre ungdomar som funderar på vad vi ska göra med skogen.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

För att motverka klimatförändringar behövs insatser på alla nivåer. Individen har en viktig roll i att spela i att vara med och driva utvecklingen. Individperspektivet i det här avsnittet är en ingång till att förstå problematiken. Vi tar också upp initiativ och aktiviteter på strukturell nivå, som är kritiska för att underlätta individuella förändringar. Missa inte temafilmen om klimat: Behöver vi toapapper? med bland annat (avgående) ordförande för Klimatpolitiska rådet, Johan Kuylenstierna, och tre ungdomar som funderar på vad vi ska göra med skogen.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Klimat och individ

Vårt klimatavtryck

165 min

Ett lektionspaket om klimatavtryck ur olika perspektiv. Individens klimatavtryck står i centrum, men vi tittar också på Sveriges påverkan nationellt och internationellt.
Klimatsmart mat

50 min

Maten vi lägger på våra tallrikar kan göra stor skillnad för klimatet. Låt eleverna utforska klimatpåverkan för olika livsmedel i två övningar.
Resa klimatsmart

60 min

Genom att utforska sina vardagsresor och semestrar kan eleverna förstå hur transporter påverkar klimatet.
Fördjupning klimat och individ

90 min

Här dyker vi djupare i klimatet, med hjälp av ett mer avancerat klimattest och en uppgift där eleverna ska undersöka länsstyrelsens klimatmål.

Vill du veta mer?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se

Innehåll i avsnittet

För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi arbeta med alla tre perspektiv samtidigt. I det här avsnittet tittar vi på hur vi kan arbeta med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med hjälp av skogen.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Innehåll i avsnittet

För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi arbeta med alla tre perspektiv samtidigt. I det här avsnittet tittar vi på hur vi kan arbeta med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med hjälp av skogen.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Introduktion hållbar utveckling

Hållbarhet och skog

65 min

Eleverna får djupdyka i de tre perspektiven av hållbar utveckling med skog som utgångspunkt. De får sortera hållbarhet och utforska olika åsikter om skogsbruk.

Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se