Skogen och framtiden

Innehåll i avsnittet

Skogen ska bromsa klimatförändringar, gynna biologisk mångfald, säkra jobb och ge oss skogsbad och återhämtning. Önskemålen är många, och skogen kommer inte att räcka till allt. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att reflektera över sina egna ståndpunkter.

Så matchar avsnittet med det centrala innehållet

Lektionspaket inom Skogen och framtiden

Min relation till skogen 90 min
I detta lektionspaket får eleverna reflektera över sina egna ställningstaganden kring skogsdebatten. Ni kan också använda denna lektion som förberedelse för att delta i SLU:s tävling.  
Funderar du på något?

Saknar du något eller har frågor kring hur du ska använda materialet? Hör gärna av dig till oss på skogslabbet@slu.se