404

Fyra nivåer av arter. Pilar mellan de olika arterna. Längst upp: toppkonsument, siffran 1. Nästa nivå: två konsumenter, siffrorna 2 och 3. Nästa nivå: producenter, sifforna 4 till och med 12. Längst ner: nedbrytare, siffrorna 13 till och med 20.

404

Vi hittar tyvärr inte sidan du söker